HaiKom, ny kalkylemotor – tilbud – ordre – automatisering!

HaiKom – Skybasert e-handels og forretningssystem, utviklet for grafisk bransje.
Ny kalkylemotor – tilbud – ordre – automatisering!

HaiKom-banner - NO2

Automatisering i grafiske virksomheter handler om å redusere manuelle inngrep og oppgaver til det absolutte minimum – gjennom hele prosessen fra alle bestillinger mottas til alle oppdragene er produsert, levert og fakturert!

…. med HaiKom MIS ordrehåndtering kan man enkelt og brukervennlig:

• Definere trykkjobben

• Kalkulere priser

• Lage tilbud, ordre og innkjøpsordre

Trykkjobb kan så sendes ut gjennom arbeidsflyten som for eksempel kan skyte ut trykk-filen og sende den til RIP sammen med jobticket (JDF). Arbeidsordre, følgesedler m.m. kan skrives ut.

Hverdagen i de fleste grafiske virksomheter er at man kun får en begrenset andel av jobbene via web2print/mal-basert bestilling. Det er mange årsaker til det. Kunder ønsker å sende jobber på email, via FTP, eller bestillinger skjer over telefon mellom trykkeriet og kunden. Mange er også opptatt av å kunne ha en dialog med kundene sine for å tilby rådgivning og mersalg. Dette betyr at det er mange jobber som kommer utenom en evt. web2printløsning, noe som ofte er en utfordring i forhold til å definere hvert oppdrag, prise, tilbud, aksept av tilbud og automatisering av produksjonsflyten videre inklusive, distribusjon, fakturering osv. Her er noen relevante eksempler:

Kunde A ringer og vil diskutere en jobb og pris. Trykkerimedarbeideren kan da i telefonsamtalen definere jobben i HaiKom MIS, og systemet kalkulerer automatisk pris på jobben. Trykkerimedarbeideren kan sette jobben i produksjon der og da, eller direkte fra HaiKom MIS, sende kunden et tilbud på email med en «knapp» der kunden kan trykke aksept og jobben settes i produksjon. Selvfølgelig kan trykkerimedarbeideres slå opp tidligere jobber som kunden har bestilt via HaiKom. Jobben settes i produksjon inklusive jobticket(JDF) generert av HaiKom MIS, som brukes for å automatisere hele produksjons- prosessen inklusive prepress, trykking, ferdiggjøring og distribusjon. Når jobben er sjekket ut kan man enkelt/automatisk eksportere ordredata til virksomhetens regnskaps og faktureringssystem.

Kunde B sender alltid email med oppdragsdata og med en PDF vedlagt eller med en link til PDFen som skal trykkes. Trykkeriet må da åpne emailen lese og forstå innholdet, laste ned filen, bygge jobben, regne ut og summere priser på media, trykking, arbeidstid, etterbehandling, distribusjon osv hver gang de får oppdrag. Med HaiKom MIS kan email automatisk leses og tolkes samt kobles med faste kunde og jobb data slik at ordre, prising og jobticket (JDF) genereres og jobben kan settes i produksjon, helt automatisk. Når jobben er sjekket ut,  kan man enkelt/automatisk eksportere ordre data til virksomhetens regnskaps og faktureringssystem.

Kunde C vil benytte seg av muligheter for mal-basert web2print bestilling slik at standard produkter som visittkort og brosjyrer alltid er i henhold til profil og standarder. Da kobler vi på HaiKom Bestillingsportaler som tar hånd om denne type bestillinger og automatiserer det i samme løpet som HaiKom MIS benytter.

Ønsker du at vi kontakter deg om HaiKom MIS og eller HaiKom Bestillingsportaler, klikk her

x1

Skap merverdi for kundene dine med ehandel fra HaiKom!
…og forsterk konkurransekraften i ditt marked!