…er du klar over at swissQprint Nyala trolig er den mest miljøvennlige flatbed wideformat løsningen i sin klasse?

En Nyala kan produsere 200m2 print med samme el-forbruk som når en Tesla kjører ca 16 km…  

Vil du lese mer om hvorfor swissQprint skårer høyt på miljø, klikk her: swissQprint Greentech