LOS Digital med automatisert arbeidsflyt til hele maskinparken

losdigital03_6861_1000Hvordan er det mulig å håndtere opptil 2000 små og store jobber på én arbeidsdag, for en bedrift med rundt 40 medarbeidere? Svaret finner vi hos LOS Digital i Larvik, der arbeidsflyt med Free Flow Core sørger for at ingen tar i jobbene før produksjonsmaskinene starter.

Automatisering muliggjør vekst

– Det er utvilsomt den høye automatiseringsgraden som driver bunnlinjen vår og som har muliggjort veksten de siste årene, der oppdragsmengden har skutt i været uten at arbeidskostnadene har gått samme veien, oppsummerer daglig leder Eirik Andersen når vi besøker bedriften øst for Larvik. Her er det ingen tvil om at arbeidsflytsystemet er avgjørende for den automatiserte produksjonen de har oppnådd. Produksjonssjef Harald Løkeberg forteller at de bruker Xerox Free Flow Core som plattform for å automatisere jobbflyten av samtlige jobber mot hele maskinparken, uavhengig av maskinfabrikat. Det har bidratt til å skape en topp moderne produksjonsbedrift med en automatiseringsgrad som overgår de fleste i bransjen.

losdigital01_6811_1000

Prouksjonssjef Harald Løkeberg i kontrollrommet, der de styrer opptil 2000 jobber hver dag.

 

Unik maskinpark

Maskinparken består av rundt 15 produksjonsmaskiner fra ulike produsenter, inkludert en Xerox iGen 5, spesialutstyr for eksklusive fotobøker, inkjet-presser, rene sorthvitt-maskiner, storformat, skjærebord med mer. Sentralt i produksjonshallen finner vi ”kontrollrommet” – med glassvegger på alle sider. Her hersker det ro, mens to ”flygeledere” følger med på alle jobber i kø og i produksjon. Harald Løkeberg har nettopp ledet vaktskiftmøte, og kan konstatere at det som vanlig går 50 til 100 jobber gjennom i timen, og at både mennesker og systemer har kontroll.

– Målet er at samtlige oppdrag skal håndteres riktig på første forsøk, og at alt skal gå på skinner uavhengig av hvem som betjener kontrollrommet. Derfor tar vi oss alltid tid til å definere riktige jobbkriterier for et nytt oppdrag, enten det er step-and-repeat-jobber for maksimal papirutnyttelse, ferdige hefter rett fra produksjonsmaskinen eller oppdrag som krever renskjæring og offline ferdiggjøring, forteller han.

 

Spesialoppdrag og kombinasjonsjobber

Mange oppdrag kombinerer innhold fra flere maskiner, eksempelvis eiendomsprospekter der deler av innholdet kan komme fra sorthvitt-maskiner, bildesider fra andre enheter og omslag fra en tredje. – Vi har arbeidet målbevisst mot en automatisert produksjon gjennom mange år, fordi det er det eneste svaret på å sikre konkurranseevnen mot norske og utenlandske aktører, sier Eirik Andersen og Harald Løkeberg. Samarbeidet med BizDoc og Xerox på arbeidsflytsiden har vart gjennom mer enn ti år, og valg av system kom på ingen måte av seg selv. – Vi har sett på og testet mange systemer gjennom årene, og konkludert med at Free Flow Core er det klart beste systemet når mange jobber skal håndteres effektivt i en stor maskinpark, sier Eirik Andersen. Produksjonssjefen trekker frem de fleksible mulighetene for å definere kjøreregler for alle jobbtyper, når det gjelder format, utskytning, papirvalg, ripping, valg av produksjonsmaskin med mer. – Det gjelder både for jobber som lastes opp av oss og de som kommer direkte fra web2print-systemet. Resultatet er at vi slipper å bruke tid på jobbene før trykkingen er ferdig. Når infrastrukturen er på plass som fundament, er det også mulig å øke antallet oppdrag så kraftig som vi har gjort det siste året, understreker Harald Løkeberg. Den strategien har gitt solid vekst både i omsetning og resultat i 2016, og ingenting tyder på at det stopper med det.

losdigital06_6877_1000 losdigital05_6893_1000 losdigital04_6902_1000